Lönnen Fastigheter AB är ett fastighetsbolag med inriktning mot vårdboenden och studentbostäder. Verksamheten bedrivs genom de båda helägda dotterbolagen Lönnen Vårdfastigheter AB och Lönnen Studentbostäder AB.

Vi bygger våra egna hus och förvaltar våra egna fastigheter. På så vis kontrollerar vi hela värdekedjan från första idé till färdig byggnad och löpande kontakt med våra hyresgäster. Vi är noggranna med funktion och materialval och vi tummar aldrig på kvaliteten. Det lönar sig i längden. Som långsiktig fastighetsägare är vi en stabil aktör som du kan förlita dig på. Vi håller vad vi lovar och vi har god ordning på våra fastigheter.

Vi äger och förvaltar fastigheter i Karlstad och vill vara en långsiktig aktör som bidrar till att utveckla staden och möta framtidens bostadsbehov.