Lönnen Fastigheter AB är ett fastighetsbolag med inriktning mot vårdboenden och studentbostäder. Verksamheten bedrivs genom de båda helägda dotterbolagen Lönnen Studentbostäder AB och Lönnen Vårdfastigheter AB.

Lönnen Studentbostäder äger 122 studentlägenheter på Sommargatan 116 – 118 mitt emot Karlstads Universitet. På fastigheten finns ett 3-våningshus och ett åttavåningshus med 61 studentlägenheter vardera. Byggnaderna är uppförda år 2017. Lönnen Studentbostäder förvaltas av Riksbyggen i Karlstad.

Lönnen Vårdfastigheter äger fastigheterna Karlstad Säckpipan 1 – 4 på Sextettgatan i Karlstad. På fastigheterna finns ett gruppboende (LSS)som hyrs av Karlstads kommun. Byggnaden är uppförd år 2016.