Hämta nycklar och passerbrickor

När du flyttar in får du hämta ut två lägenhetsnycklar och två passerbrickor. För att få hämta ut dessa skall en hyra har betalats in i förskott (se avsnitt om hyra nedan).

Nycklar och passerbrickor hämtas ut på A-Låssmeden AB på Lägatan 9 i Karlstad. Karlstadsbuss linje 11 har hållplats i närheten. Nycklarna går till din lägenhet och passerbrickorna till alla gemensamma utrymmen – husets tvättstuga, vindsförråd och husets ytterdörr. Du får dessutom nyckel till ditt postfack och en nyckel till tvättstugebokningen.

Glöm inte att betala in den första hyran i god tid innan du flyttar in. Hyran skall vara oss tillhanda för att du skall kunna hämta ut dina nycklar. 

Kolla besiktningsprotokollet

När du flyttar in har vi just genomfört en besiktning för att säkerställa bostadens skick efter den förra hyresgästen. Gå igenom besiktningsprotokollet noga! Om du upptäcker fel eller brister på städningen eller andra anmärkningar som inte antecknats av oss på blanketten ”Åtgärder efter besiktning”, är det viktigt att du kontaktar oss direkt innan du själv vidtar någon åtgärd. Eftersom våra lägenheter är helt nybyggda och du kanske är den första hyresgästen som flyttar in, finns inget besiktningsprotokoll efter tidigare hyresgäst.

Flyttstädad lägenhet

När du flyttar in ska lägenheten vara flyttstädad av tidigare hyresgäst. Om detta inte är gjort, eller om städningen är dåligt utförd, ska du kontakta oss direkt (innan du själv flyttar in eller städar upp), så gör vi en särskild städbesiktning. Anser vi att lägenheten är ostädad anlitar vi en städfirma som den tidigare hyresgästen får betala. Om du väljer att flytta in tidigare än tillträdesdagen innebär det att du samtidigt accepterar lägenhetens skick.

Teckna alltid hemförsäkring

Lönnen Studentbostäders försäkring täcker inte skador på dina egna tillhörigheter. Därför ska du alltid teckna en egen hemförsäkring eller komma ihåg att flytta med din hemförsäkring från en tidigare adress. En hemförsäkring är inte bara ett skydd för dig och dina inventarier utan ger dig även ett bra grundskydd när du till exempel reser.

Som innehavare av hyreskontraktet är du ansvarig och ersättningsskyldig om det uppstår skada i bostaden som du vållar, eller genom vårdslöshet eller försummelse från någon som tillhör ditt hushåll eller besöker dig (gäller även när du har tillstånd att hyra ut i andra hand).

Adressändra/Din nya adress

Kom ihåg att göra en adressändring! Läs mer på adressandring.se.

Din nya adress om du flyttar in i 8-våningshuset:

DITT NAMN
Lägenhetsnr (se ditt hyreskontrakt)
Sommargatan 116
656 37 Karlstad

Din nya adress om du flyttar in i 3-våningshuset:

DITT NAMN
Lägenhetsnr (se ditt hyreskontrakt)
Sommargatan 118
656 37 Karlstad

 

När får jag flytta in?

Enligt huvudregeln har du rätt att flytta in klockan 12 hyresavtalets första dag – vanligtvis den första dagen i månaden. Men om den dagen är en lördag, söndag eller annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton får du inte flytta in förrän nästa vardag.

KOM IHÅG

  • Betala in första hyran i god tid innan du hämtar ut nycklarna
  • Gör adressändring
  • Teckna hemförsäkring
  • Gå igenom besiktningsprotokollet (gäller INTE om du är första hyresgästen)